Teslimat ve İade Koşulları

MADDE 1- ÖDEME ŞEKLİ : KREDİ KARTI İLE İŞLEM
Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunabilir.
• Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi
uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın
inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar
hakkında bilgi verilmektedir.
• Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi
kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate
alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız
inisiyatifindedir.
3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle,
TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini,
yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka
ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan TÜKETİCİ’ye
sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından
ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile
ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi
kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme
planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir
MADDE 2 – İADE PROSEDÜRÜ
TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli
sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar
verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka
TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek
seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ’nin kredi
kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen
iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin
satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri
çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu
taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş
olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme
gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda
ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben
ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye
nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde
ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna
kadar geçerlidir.
Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız
olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
Crafts Yarn Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün
içerisinde nakliye gideri Crafts Yarn Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait olacak Crafts Yarn Dış Ticaret
Limited Şirketi’ne iade etmek zorundadır.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura
adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde
yapılacaktır.
SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.
Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu
sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu
olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya
mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince
TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
c) Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın fatura
adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde
yapılacaktır.
SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.
Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme
gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda
ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben
ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye
nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

2- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslimat Adresi : Teslim Edilecek Kişi: Fatura Adresi :
Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti …… -TL
olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat ,
anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim
edilecektir. Teslim anında TÜKETİCİ’nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini
tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ’nin ürünü geç
teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden
SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden
sorumludur.
MADDE 3- CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Crafts Yarn Dış Ticaret Limited Şirketi’ne
aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde Crafts Yarn Dış Ticaret Limited
Şirketi’ne eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma
Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
TÜKETİCİ , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde
herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin
sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin
malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar
olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın bildirilen posta adresi, telefon numarası,
faks numarası ve e-mail adresine, bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla
SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. TÜKETİCİ ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da
cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen
üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya
TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma

bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan İnternet Sitesi’nde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki
kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen
taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, İnternet Sitesi’nde yer
alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar
açıklanmıştır.
ALICI tarafından Satın alınan hizmet, alıcı tarafından 6 ay içerisinde aktif edilmesi gerekmektedir.
Alıcı tarafından geçerli bir mazeret gösterilmeden aktif edilmeyen hizmet 6 aylık süre sonunda
iptal edilecektir. ALICI tarafından 6 aylık süre içinde geçerli bir mazeret ( sakatlık , ağır hastalık )
gösterildiği takdirde şirketimizden geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Ödeme hizmeti
sağlayıcılarımızın kapasitelerine, içeriğinizi satın almış olduğunuz hizmete veya diğer faktörlere
göre kendi takdirimize bağlı olarak, geri ödemenizi geri ödeme kredisi şeklinde ya da orijinal
ödeme yönteminize geri ödeme yaparak gerçekleştirme hakkını saklı tutarız. 6 aylık süre
dolduktan sonra talepte bulunulması halinde herhangi bir geri ödeme sağlanmaz.
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;
iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların
teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmeler.
i) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde
tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

j) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve
ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.) -Her türlü
yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri -Telefon kontör siparişleri
TÜKETİCİ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa TÜKETİCİ kusuru oranında Crafts Yarn Dış Ticaret Limited Şirketi’nin zararlarını
tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya
ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan
TÜKETİCİ sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Crafts Yarn Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından
düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan
indirim miktarı iptal edilir.
MADDE 4-ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.
hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal hasarsız ve sağlam
olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra malı özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.